fbpx

Kontakt og Vilkår (privat)

FORHÅNDSRESERVATION

Selskabslokaler på Peter Lieps Hus forhåndsreserveres gerne ved første henvendelse, med henblik på følgende fremsendelse af tilbudsmateriale, yderligere korrespondance og fremvisning.

Forhåndsreservation er ikke en gyldig reservation og slettes automatisk efter 14 dage, hvis ikke der er indgået specifik aftale om forlængelse heraf, eller der indgås endelig aftale om afholdelse af arrangement.

AFTALE

Endelig aftale bekræftes skriftligt af Peter Lieps Hus og fremsendes på e-mail. Herefter gælder vores betingelser om betaling og annullering.

Aftalebekræftelse vil indeholde følgende:

– Dato, start- og sluttidspunkt
– Navn og efternavn på vært(er) samt adresse
– Valg af selskabslokale
– Arrangementstype
– Antal deltagere
– Valgt basisforplejning og evt. tilkøb af serviceydelser
– Faktureringsoversigt og betalingsoplysninger

BETALING

Med mindre andet er aftalt og fremgår af aftalebekræftelsen, betales de samlede serviceydelser i 3 rater, som følger:

1. 20% (50% erhverv) af den aftalte pris faktureres som aconto (depositum) umiddelbart efter bekræftelse af arrangement og forfalder til betaling 8 dage efter fakturadato.

2. Det resterende beløb, med evt. justeringer som følge af eks. ændret deltagerantal eller tilkøb af ydelser, faktureres 28 dage før arrangementets afholdelse, og forfalder til betaling 8 dage efter fakturadato.

3. Eventuelle ekstra tilkøb eller justeringer, kan betales kontant på dagen eller faktureres efter arrangementet med en slutfaktura, der forfalder til betaling 8 dage efter fakturadato.
Fortsættes på næste side…..

Ved eksklusiv booking af selskabslokaler på Peter Lieps Hus, faktureres der altid følgende minimum, uanset antal bestilte kuverter:

– Pejsestuen (restauranten): min. dkk 30.000 (frokost) og dkk 40.000 (aften)
– Pejsesalen: minimum 50 kuverter eller betaling heraf
– Havestuen: minimum 50 kuverter eller betaling heraf

Overholdes betalingsbetingelserne ikke, anses den manglende betaling som annullering, hvorefter vores normale afbestillingsbetingelser træder i kraft.

For alle betalinger gælder, at der ved forsinkelse tilskrives rente i henhold til rentelovens til enhver tid gældende morarentesats.

Peter Lieps Hus’ opkrævninger tillægges moms, efter de herom gældende regler.

AFBESTILLING

Afbestilling skal ske ved besvaret e-mail eller ved anbefalet brev.

Følgende er gældende i tilfælde af afbestilling:

­ Afbestilling mellem 12-1 måneder før arrangementsdag – faktureres med 25%
­ Afbestilling mellem 30-14 dage før arrangementsdag – faktureres med 75%
­ Afbestilling mindre end 14 dage før arrangementsdag – faktureres med 100%

­ Annullering af op til 10% af det anmeldte deltagerantal kan ske omkostningsfrit indtil 14 dage før arrangementsdag – herefter faktureres 100%.

ANSVAR

Kunden er pligtig at følge alle generelle forskrifter, regler og henvisninger fra Peter Lieps Hus’ personale, herunder sikkerheds- og adgangsinstrukser fastsat af myndigheder og Peter Lieps Hus, i forbindelse med gennemførelse af arrangementet.

Kunden er ansvarlig for enhver tænkelig skade, som måtte opstå i anledning af arrangementet. Dette gælder enhver skade, som er opstået som følge af forberedelse til, gennemførelse af eller oprydning efter arrangementet. Hvis Peter Lieps Hus bliver holdt ansvarlig i forhold til tredjemand i forbindelse med arrangementets afholdelse, har Peter Lieps Hus regres mod kunden for dette tab. Kunden er pligtig at tegne nødvendig og passende ansvarsforsikring til dækning heraf.

Peter Lieps Hus fraskriver sig ansvar for skader eller tab forårsaget af strømsvigt eller lignende, alle former for ledningsbrud, oversvømmelser, naturkatastrofer eller anden force majeure.

Kunden bærer selvstændigt ansvaret for den betryggende opbevaring af sine effekter under arrangementet. Peter Lieps Hus fraskriver sig ansvaret for tyveri, hærværk og tilsvarende vedrørende sådanne effekter. Kunden opfordres til at undersøge dækning under egen forsikring i forbindelse med arrangementet.

Transport – parkeringsmuligheder

Bil: Der er INGEN parkeringsmuligheder ved Peter Liep’s Hus. Benyt venligst parkeringspladsen ved Bakken eller Klampenborg Station.
Afsætning/afhentning for dårligt gående ved Peter Lieps Hus er muligt, dette skal dog aftales med Peter Lieps (indkørsel gennem den røde port, Kongeporten ved Bakkens parkeringsplads).
Tog: Tætteste station er Klampenborg station, gåafstand til Peter Liep’s: ca. 600 meter.
Bus: 1A, busstop ”Klampenborg Station, gåafstand til Peter Lieps: 600 meter.
Taxa: bestilling af taxakørsel efter kl. 24.00, skal bestilles til busparkeringspladsen ved den røde port ved Bakken, da porte til Dyrehaven låses kl. 24.00-06.00.

Diverse

Toiletter er forbeholdt restaurantens gæster. De tidligere offentlige toiletter er blevet inddraget og flyttet over til Bakken.
Rygning foregår udenfor ved de opstillede askebægre.
Det er ikke tilladt at udskænke alkohol for personer under 18 år.

Vi glæder os til at høre fra Dem – eller byde jer velkommen i vores smukke restaurant!

Adresse

Dyrehaven 8,
2930 Klampenborg
+45 39 64 07 86
selskab@peterlieps.dk

Følg os på Instagram

@peterliepshus

Smiley rapport

Se vores smiley